Den hysteri som råder kring det så kallade coronaviruset handlar inte om hälsa, det handlar om kontroll. En efter en införs inskränkningar i vår personliga frihet. Människor delas in i grupper som ställs mot varandra. Informationen kring pandemin ändras ständigt, och bygger inte på någon sanning. Rekommendationer, restriktioner och tvång införs och tas sedan bort, i ett enda stort förvirrat experiment.

Det är lätt att tro att faran är över nu när vaccinpassen slopas. Men det är tyvärr långt ifrån över. Det finns en förestående grundlagsändring för att ge staten större makt att begränsa vår frihet i händelse av en ny pandemi, epidemi eller andra hälso- eller miljöförevändningar. Det finns nu en inskickad motion av Erik Ottoson (M) om tvångsvaccinering av barn. Förvaltningsrätten i Falun har också fastställt att tvångsvaccinering om man inte vill bli av med jobbet inte är olagligt i Sverige, och att medicinskt självbestämmande inte längre råder.

Den intensiva skrämselpropagandan som matas ut har förblindat människorna. De litar blint på vad pressen, regeringen och andra självutnämnda ledare påstår utan att använda sitt kritiska tänkande. Det är samma investeringsbolag (BlackRock och VanGuard) som äger media, läkemedelsbolagen och sponsrar politiken. De driver en tydlig agenda där de vill sälja så mycket som möjligt av sin produkt och kontrollera människor så mycket som möjligt. Läkare och forskare som går ut med vad de sett tystas ner och förlöjligas av media. Sprutorna skyddar inte mot den påstådda smittan, men ger å andra sidan allvarliga biverkningar och permanenta skador.

Det som marknadsförs som Covid-19 vaccin är inget vaccin. Det är en experimentell mRNA-genterapi innehållandes bland annat det giftiga ämnet grafenoxid, och det är DNA-förändrande. Vi blir alltså genmanipulerade. Vaccintillverkarna tar inget ansvar för eventuella skador orsakade av vaccinet. Det finns även en överhängande risk att bli steril av sprutorna, allt i enlighet med elitens avbefolkningsagenda. (Georgia Guidestones: ”Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.”) I flera länder införs redan tvångsvaccinering, och vi måste protestera NU om vi inte vill förlora rätten att bestämma över vår egen kropp och bli tvångsinjicerade med gift!

Dödsfall orsakade av injektionerna avskrivs som covid-dödsfall, trots att dödssiffran har ökat kraftigt sedan vaccineringen kommit igång på allvar. Det är ofta efter tredje sprutan som människor dör eller får allvarliga hälsokomplikationer, så har du tagit två sprutor, undvik den tredje till varje pris! Några exempel på biverkningar är hjärtmuskelinflammation, hjärtinfarkt, blodproppar och mensrubbingar med sterilitet som följd. Sprutorna är numrerade. När det kommer fram att sprutorna är skadliga kommer de politiker, läkare och sjuksköterskor som har medverkat till detta experiment ställas till svars för folkmord och brott mot mänskligheten enligt internationell lag. Det innebär att den människa som har injicerat kan dras inför rätta, eftersom tillverkarna har upprättat avtal för att slippa allt ansvar.

De vill nu injicera barn, och det är ditt personliga ansvar som vuxen människa och förälder att säkerställa att ditt barn inte blir försökskanin åt läkemedelsbolagen. Varför ska barn som inte ens blir sjuka i covid injiceras med experimentella sprutor? Barn så unga som åtta år har drabbats av hjärtmuskelinflammation och till och med dött utan bakomliggande sjukdom efter injiceringarna. Barn faller lätt för grupptryck och kan påverkas till att tacka ja till sprutorna, och då spelar föräldrarnas beslut ingen roll. Ibland injicerar de utan lov. Håll barnen hemma de dagar det vaccineras i skolan!